Visi  
 
  • Menglobalisasikan e-Pendidikan Tinggi Malaysia untuk mencapai matlamat pendemokrasian pendidikan.
 
     
  Misi  
 
  • Membudayakan persekitaran e-Pembelajaran bermakna dan kondusif pada peringkat Pendidikan Tinggi di Malaysia
  • Menyediakan akses e-Pembelajaran meluas untuk semua golongan masyarakat
 
     
  Objektif  
  ia berperanan dalam :  
 
  1. Menyediakan dan mentadbir urus kerangka kerja untuk Pendidikan Tinggi dalam menjayakan pelaksanaan lonjakkan ke-9 PPPM (PT)
  2. Mentadbir urus aktiviti e-Pembelajaran Pendidikan Tinggi dalam mengupayakan pelaksanaan lonjakkan ke-9 PPPM (PT).
  3. Menyediakan laporan pencapaian aktiviti e-Pembelajaran Pendidikan Tinggi secara berkala kepada pihak Kementerian.
  4. Menjadi pusat rujukan dalam e-Pendidikan Tinggi di Malaysia.