PROFESOR MADYA DR. MUHAMAD SHAHBANI ABU BAKAR
Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (UTLC)
Alamat:
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Sintok
Kedah
06010
MALAYSIA
Telefon:
04-9284700
Send an Email
(pilihan)